Vad du ska göra åt blåsstenar om din hund har svårt att kissa

Blåssten gör urineringen smärtsam och obekväm för hundar. De kan också bli en medicinsk nödsituation. Hjälp din hund att bli av med de smärtsamma stenarna genom att veta vad de är och hur man behandlar dem.

Att kissa är vanligtvis en enkel sak i ett hundliv. Blåsstenar hos hundar kan dock göra det till en smärtsam upplevelse. Stenarna kan till och med hindra urinering helt och hållet, vilket kan leda till en medicinsk nödsituation.

Om du någonsin har haft blåssten eller njursten kan du föreställa dig hur jobbigt det är för hundar. Blåsstenar måste snabbt diagnostiseras och avlägsnas, så att de drabbade hundarna kan återgå till att kissa normalt.

Vad är blåssten?

Blåsstenar, även kallade uroliter eller urinstenar, är mineralformationer i urinblåsan som liknar stenar. De kan vara små som sandkorn eller stora som grus.

Det finns fyra huvudtyper av blåssten hos hundar: struvit, kalciumoxalat, urat och cystin. Struvitstenar är vanligast och förekommer oftare hos tikar. Kalciumoxalatstenar är vanligare hos hanhundar.

En drabbad hunds urinblåsa kan innehålla många stenar, både små och stora. Ibland kan mindre stenar fastna i urinröret (det långa röret som leder urinen ut ur kroppen).

Blåsstenar kan uppstå i alla åldrar och växa snabbt eller långsamt.

Vad orsakar blåssten?

Hur blåssten bildas är komplext. Utfällningsreaktioner och kristallisering hjälper till att förklara denna process:

När urinen övermättas med vissa mineraler, t.ex. magnesium, kan mineralerna inte längre lösas upp utan kondenseras och bildar kristaller. Kristallerna gnider mot och irriterar blåsans slemhinna, vilket skapar slem. Slemmet och kristallerna klumpar ihop sig och bildar så småningom blåssten.

Flera riskfaktorer kan bidra till att blåssten bildas:

 • Sjukdom i urinblåsan, inklusive urinvägsinfektion
 • För hög eller för låg pH-halt i urinen
 • Överdriven mängd mineraler i kosten
 • Onormal ämnesomsättning
 • Minskat vattenintag
 • Genetik
 • Mediciner
 • Systemisk sjukdom, inklusive njursjukdom och diabetes

Tecken och symtom på blåssten hos hundar

De vanligaste tecknen på blåssten hos hundar är hematuri (blod i urinen) och dysuri (urineringsproblem). Andra symtom är pollakiuri (frekvent urinering), slickande av könsorganen, buksmärtor och olyckor med urineringen.

Urinering endast i små skvättar, eller inte alls, är ett medicinskt nödläge! När en hund inte kan kissa ansamlas gifter, som urinen normalt skulle spola ut, i kroppen. Det här kan göra hundar mycket sjuka.

Tecken på blåssten liknar tecken på andra sjukdomar i urinvägarna. Om din hund uppvisar något av dessa tecken ska du genast boka tid hos din veterinär.

Diagnostisera blåssten hos hundar

För att diagnostisera blåssten kommer din veterinär först att göra en fysisk undersökning och ägna stor uppmärksamhet på din hunds buk. Stora stenar kan vara kännbara när veterinären försiktigt rör vid hundens urinblåsa.

Med hjälp av bildtest, inklusive röntgenbilder och ultraljud, kan veterinären se stenarna. Vissa stenar kan lätt ses med en vanlig röntgenbild. Om stenarna är genomskinliga kommer veterinären att använda röntgenkontrastmedel för att se dem

Grundläggande laboratorietester, inklusive blodprov, urinanalys och urinodling, kommer att bedöma din hunds allmänna hälsa. Dessa tester kan avslöja en underliggande orsak till stenarna, till exempel diabetes eller urinvägsinfektion.

Hur man behandlar blåssten hos hundar

De tre huvudsakliga behandlingsalternativen för blåssten hos hundar är kirurgi, urohydropropulsion och kost som löser upp stenarna. Typ av sten, stenens placering (urinblåsa, urinrör) och den allmänna hälsan avgör vilken behandling hunden behöver.

Antibiotika skrivs ut om det finns en underliggande urinvägsinfektion.

Kirurgi

Kirurgi är den snabbaste och mest effektiva behandlingen för blåssten hos hundar. Det rekommenderas för hundar som har många stenar. Om hunden inte kan kissa på grund av stenarna krävs en akut operation.

Det kirurgiska ingreppet är cystotomi, vilket innebär att veterinären öppnar blåsan och manuellt tar bort stenarna. Uretrotomi (snitt i urinröret) behövs för att avlägsna stenar i urinröret. Stenarna som tas bort analyseras för att identifiera typ. Hunden återhämtar sig oftast inom några dagar.

Operationer är inte lämpliga för äldre hundar, eller hundar med hälsoproblem som gör narkos riskabelt.

Urohydropropulsion

Urohydropropulsion är en icke-kirurgisk behandling som innebär att en kateter förs in i blåsan och att stenarna spolas ut med vatten. De stenar som spolas ut analyseras. Hundarna bedövas eller sövs ner för denna procedur.

Upplösning via kost

Upplösning via kost innebär att man ger en speciell diet som långsamt löser upp stenarna. Detta alternativ är lämpligt för hundar som inte kan opereras, samt för hundar med struvitsten. Upplösning via kost har några nackdelar. För det första tar upplösningen så lång tid att stenarna kan blockera urinröret. Eftersom dieterna är speciellt framtagna för att lösa upp stenar, kan det hända att din hunds totala näringsbehov inte uppfylls under behandlingen.

Kan man förebygga blåssten hos hundar?

Blåssten kan inte alltid förebyggas. Vissa förebyggande strategier kan dock minska risken för stenbildning:

 • Tillgång till obegränsat med färskvatten. Tillräcklig vätsketillförsel är nyckeln till att späda ut urinen, samt att främja urinering.
 • Ge en näringsmässigt balanserad kost. Prata med din veterinär för att säkerställa att hundens kost inte innehåller för mycket ämnen som kan leda till att blåssten bildas. Ge inte heller din hund kosttillskott utan veterinärens godkännande.
 • Ge din hund blötfoder. Blötfoder innehåller mycket vätska och hjälper till att späda ut urinen.
 • Behandla underliggande sjukdomar.

Ytterligare förebyggande åtgärder, inklusive regelbunden kontroll av urinen och bilddiagnostik av blåsan, behövs för att förhindra återfall. Om din hund har haft blåssten kommer din veterinär att meddela hur ofta din hund behöver den typen av övervakning.

Blåsstenar är obehagliga och smärtsamma för hundar och kan bli en nödsituation om de hindrar urinering. Om din hund visar tecken på blåssten, boka direkt tid hos din veterinär.

error: Innehållet är skyddat
Search