Kan äldre hundar få demens eller Alzheimers? Vi frågade en veterinär

Vi älskar alla våra seniorhundar och vill att de ska få leva ett gott liv så länge som möjligt. Få en bättre förståelse för demens hos hundar, hur man upptäcker det tidigt och vad du kan göra för att behandla din bästa väns symtom så att hunden får ut det mesta av sina gyllene år.

Allteftersom hundar åldras börjar deras kroppar och sinnen förändras, precis som hos människor. Dessa förändringar kan bland annat omfatta ledproblem, synförändringar, viktförändringar och hjärtsjukdomar. Även om fysiska förändringar är vanliga kan psykiska problem också börja utvecklas, men de kan vara svårare att känna igen i ett tidigt skede. Eftersom åldrandet kan smyga sig på nästan obemärkt är det viktigt för djurföräldrar att vara uppmärksamma på tecken på demens hos hundar för att hålla våra pälsbeklädda vänner glada och friska så länge som möjligt.

Kan hundar få demens eller Alzheimers?

Demens är en allmän medicinsk term som avser en försämring av minne, tänkande och sociala förmågor. Även om Alzheimers hos människor består av liknande symptom och förändringar i hjärnan, får hundar inte denna speciella hjärnsjukdom. Men tyvärr är det så att hundar kan få demens – särskilt så kallad kognitiv dysfunktion (CCD).

Tecken och symtom på demens hos hundar

Ålder är en riskfaktor för demens och tyvärr kan symtomen bli så allvarliga att de stör vardagen när sjukdomen fortskrider. Enligt experter uppvisar en senil hund vissa beteenden som kan tyda på kognitiv dysfunktion, inklusive ett eller flera av följande symtom:

  • Desorientering
  • Förändringar i det sociala samspelet
  • Förändringar i sömn- och vakenhetscyklerna
  • Minskad rumsrenhet
  • Aktivitetsförändringar
  • Ökad ångest

De kliniska tecknen på CCD är progressiva med åldern och påverkar hundens välbefinnande och dess relation till människor negativt. Kognitiv dysfunktion hos hundar kan diagnostiseras med kognitiva tester, beteendemässiga tecken och neuroradiologi (röntgenbilder av hjärnan).

Kan hunddemens förebyggas eller botas?

Tyvärr finns det för närvarande inget botemedel mot kognitiv dysfunktion hos hundar, men det finns sätt att bromsa utvecklingen.

CCD går ofta odiagnostiserat som normala och obehandlingsbara symptom som hör till åldrandet. Hundar över sju år bör årligen undersökas av sin veterinär för CCD. Med en tidig diagnos och behandling är det möjligt att lösa, förbättra eller bromsa de kliniska symptomen.

Lyckligtvis finns det studier som ger hopp till oss hundmammor och hundpappor. Forskningsprogram arbetar för närvarande med att bättre förstå faktorer som har med åldrande av hundar att göra och hur man kan hjälpa hundar att leva längre och friskare liv.

Förväntad livslängd för hundar med demens

Den förväntade livslängden för hundar med demens varierar beroende på deras mentala och fysiska hälsa, hur sjukdomen fortskridit hittills och om tecken på demens upptäcktes tidigt.

Hundar med kognitiv dysfunktion som uppvisar försämring i en kategori (desorientering, interaktionsförändringar, förändringar i sömn- och vakencykel eller rumsrenhet) kommer sannolikt att utveckla försämring i ytterligare en kategori inom 6-18 månader. Det innebär att det är viktigt att fånga upp tecken och påbörja behandlingen tidigt för att lindra demensutvecklingen och hjälpa ditt husdjur att leva längre och få bättre livskvalitet.

Även om hundar inte dör av demens, kan deras livskvalitet försämras drastiskt allteftersom CCD påverkar fler och fler kognitiva funktioner. Därför måste vissa hundföräldrar ställa sig den otroligt svåra frågan om de bör överväga att låta sin pälskling somna in. Vissa husdjur med demenssjukdom kan fortsätta att njuta av livet, men om du undrar om avlivning kan vara den mer humana vägen framåt är det ett beslut som du bör diskutera med ditt husdjurs veterinär. Veterinären kan hjälpa dig att överväga olika aspekter av din hunds liv och förstå vilka alternativ du har.

Hur man hanterar och behandlar kognitiv dysfunktion

Behandling innebär att göra hundens liv så lyckligt som möjligt och lindra deras obehag till följd av demenssymptomen.

Medicinering

Den primära behandlingen inbegriper godkända läkemedel för behandling av symptom i samband med CCD, även om andra näringstillskott och receptbelagda foder ibland används.

Motion och kost

Beteendeberikning med en kost rik på antioxidanter och regelbunden motion kan bidra till att upprätthålla kognitiva funktioner och bromsa utvecklingen av kognitiv dysfunktion hos äldre husdjur.

Miljö

Äldre hundar med tecken på demens kan behöva mer tillsyn för att inte bli stående eller gå vilse. Sätt gärna upp en babygrind eller ett hundstängsel för inomhusbruk för att stänga av vissa områden i huset som kan vara farliga, t.ex. trappor. Försök också att inte flytta runt för mycket på saker som är viktiga för hunden, som mat- och vattenskålar, så att din hundkompis lättare kan hitta vart den ska gå för att få tag på det den behöver.

Konsekventa rutiner

Desorientering är ett vanligt symtom vid demenssjukdom. För att minska den ångest som din hund kan uppleva som en följd av detta bör du hålla promenader, matningstider, lektider och sängdags enligt ett regelbundet och förutsägbart schema.

Det bästa sättet att hantera och behandla en hund med demenssjukdom är att tala med hundens veterinär och komma fram till en behandlingsplan som rekommenderas av en expert.

error: Innehållet är skyddat
Sök