Hur du tar reda på om din hund har ätit något giftigt

Tror du att din hund har blivit förgiftad? Lär dig tecknen och vad din veterinär kan göra.

Det finns många gifter, växter, kemikalier och livsmedel som kan vara giftiga för din hund. Vanliga orsaker till förgiftning hos hundar hittar man i badrumsskåpet, på gräsmattan, i gamla matrester vid en papperskorg på promenaden, och i familjens mat som antingen stulits från köksbänken eller ramlat ned från matbordet.

Oavsett vad det är eller var det kommer ifrån, så finns här vad du behöver veta för att upptäcka möjliga tecken på förgiftning och hur du snabbt kan vidta åtgärder för att säkra din hunds överlevnad.

Tecken på förgiftning hos hundar

Förutom en söndergnagd växt, en tom flaska eller försvunna matbitar finns det många kliniska tecken som kan tyda på att din bäste vän fått i sig mat, kemikalier, växter eller något annat den inte borde fått i sig. Detta är inte en fullständig förteckning, men den kan ge dig en allmän uppfattning om vanliga symtom att hålla ögonen öppna efter om du misstänker att din hund har blivit förgiftad, samt vad en veterinär kan hitta genom att antingen undersöka eller utföra tester.

Att en hund ätit en giftig växt är en vanlig anledning till att en djurägare ringer till djurförgiftningscentralen. Läget kan vara mycket akut, beroende på vilken växt det gäller.

De vanligaste tecknen är kräkningar, diarré, depression och kramper. I allvarliga fall kan förtäring av giftiga växter leda till leversvikt, njursvikt och hjärt-kärlproblem.

Kliniska tecken på förgiftning hos en hund kan vara:

Symtom i mage och tarm: kräkningar, diarré, överdrivet dreglande, aptitlöshet, illamående eller kväljningar.

Inre blödning: kännetecknas genom blekt tandkött, hjärtklappning, blod hostas eller kräks upp, svaghet eller slöhet, eller att hunden ramlar eller kollapsar.

Njursvikt: ökad eller minskad urinering, ökat drickande samt aptitlöshet, kräkningar eller diarré.

Leversvikt: gult tandkött, onormalt eller avtrubbat beteende samt tjärliknande avföring (melena), kräkningar, diarré eller kollaps på grund av lågt blodsocker.

Vad du ska göra om din hund blivit förgiftad

Om du vet att din hund har ätit något giftigt bör du göra följande:

  • Kontrollera att din hund andas, är pigg och beter sig normalt.
  • Håll din hund och alla andra borta från det som orsakat förgiftningen. Skriv upp vad som ätits och spara eventuella etiketter med information om produkten eller föremålet. Detta hjälper vårdpersonal att fatta rätt beslut kring behandling.
  • Om det giftiga hamnat i hundens päls ska du tvätta hunden noggrant, såvida du kan göra det på ett säkert sätt.
  • Använd inte några huskurer. Försök inte framkalla kräkning innan du har pratat med veterinär. Att kräkas kan vara rätt tillvägagångssätt, men det kan också vara farligt, beroende på vad din hund har fått i sig och vad som pågår i dess kropp.
  • Ring genast till veterinär eller en telefonjour som hjälper till vid förgiftning av husdjur. Kom ihåg att telefonjourer som dessa tar betalt för sina tjänster, så en konsultationsavgift kan tillkomma.
  • Om din hund behöver medicinsk hjälp ska du så snart som möjligt ringa veterinär eller närmaste akutdjurklinik. Ju tidigare du får hjälp vid förgiftning, desto större är chansen att din hund återhämtar sig från den.

Behandlingen ser olika ut beroende på vad hunden fått i sig, oavsett om den sker efter veterinärens råd på hemmaplan eller inne på klinik. Du kan i vissa fall bli rådd att framkalla kräkningar hos din hund, men inte i andra. På kliniken kan hunden få vätska intravenöst, magpumpas, ges aktivt kol för att absorbera giftet, eller genomgå operation. Stödmediciner kan hjälpa hundens njurar och lever att bearbeta giftet och återhämta sig.

Giftkontrollen uppskattar att 25 procent av de husdjur som förgiftas återhämtar sig inom två timmar. Trots behandling dör ett av 100 förgiftade husdjur.

Vad gör jag vid misstanke om att någon förgiftat min hund?

Uppsåtliga förgiftningar är sällsynta och kan vara svåra väcka åtal för om det inte finns tydliga bevis för att hunden förgiftades med flit.

Men om du misstänker att någon avsiktligt har förgiftat ditt husdjur ska du följa de steg som beskrivs i länken ovan och kontakta veterinär samt polisen. Hos veterinären kan man genom diagnostiska tester upptäcka giftämnen. Om ditt husdjur har avlidit kan ett labb hos veterinär utföra en obduktion för att fastställa dödsorsaken.

error: Innehållet är skyddat
Sök