Inälvsmask hos hund – alla fakta du behöver veta

Tarmparasiter är vanligt förekommande hos hundar, men de kan behandlas. Här får du lära dig hur du kan ta reda på om din hund har mask samt hur du kan behandla och förebygga dem.

Inälvsmaskar är vanliga om än oönskade gäster hos hundar. Även om dessa irriterande parasiter oftast inte orsakar några märkbara symtom hos sina värddjur är det viktigt att upptäcka dem och fånga dem innan de skadar din fyrfotade vän eller smittar andra djur. Lyckligtvis är både behandling för och förebyggande av mask ganska enkelt.

Vilka typer av inälvsmask drabbas hundar av?

Det finns flera typer av mask med helt olika egenskaper som kan infektera hundar. Här är de fyra vanligaste parasiterna:

Rundmask

Rundmaskar (även kallade ascarider) är långa bruna maskar som ser ut som kokt spaghetti och är de vanligaste parasitmaskarna hos hundar – särskilt valpar.

Hakmask

Hak- eller gruvmaskar är små (1-2 cm långa) vita maskar. En liten böj i framänden på kroppen får dem att likna fiskekrokar. De är riktigt otäcka parasiter. Till skillnad från andra maskar, som äter sådant som passerar hundens tarmsystem, så är krokmaskar blodsugare. Parasiterna hakar bokstavligen fast sig med tänderna på väggarna i hundens tarmar, släpper ut ett ämne som hindrar värddjurets blod från att koagulera, och suger sedan blodet.

Bandmask

Bandmaskar är långa, platta, vita, segmenterade parasiter med krokliknande munstycken som de använder för att fästa sig på husdjurens tarmväggar. Vuxna bandmaskar ömsar delar av sin kropp (så kallade proglottider) som hamnar i den infekterade hundens avföring. Proglottiderna ser ut som risgryn och kan ofta synas i hundens bajs, runt analen och i hemmet (exempelvis på sängkläder). Dessa segment bryts upp med tiden och frigör bandmaskägg i hemmiljön.

Piskmask

Piskmasken har fått sitt namn efter sin kroppsform, eftersom den är lång och tunn framtill (piskans ”svans”) medan bakdelen är kortare och tjockare (piskans ”handtag”). Precis som hakmask livnär sig piskmask på värddjurets blod.

Du kanske har funderingar kring en annan mask som kan drabba hundar: hjärtmask. Till skillnad från tarmmaskar är hjärtmaskar långa, spagettiliknande parasiter som infekterar hjärtat och lungorna, där de kan orsaka allvarliga sjukdomar.

Hur får hundar mask?

Hundar kan få inälvsmask från olika källor, t.ex. möss, loppor och till och med från modersmjölken.

Spridning av spolmask

Hundar kan drabbas av spolmask på flera olika sätt, vilket är varför sjukdomen är så vanlig. Valpar kan få parasiten från sin mamma, antingen vid moderkakan när de är i livmodern eller genom amning efter födseln. Både valpar och vuxna hundar kan få spolmask om de råkar få i sig dem, till exempel från infekterade hundar eller katters avföring som innehåller spolmaskägg, eller om de äter en infekterad fågel eller gnagare.

Spridning av hakmask

Vuxna hakmaskar i hundens tarmar parar sig och lägger ägg i värddjurets avföring, där de senare kläcks och bajsas ut. Hundar kan bli smittade genom att äta dessa små hakmaskar eller genom att äta smådjur eller kackerlackor som är infekterade med parasiten. Outvecklade hakmaskar kan också smitta hundar genom att gräva sig in i deras hud. Precis som med spolmask kan valpar också smittas av hakmask via modersmjölken.

Spridning av bandmask

Hundar smittas av bandmask genom att äta en mellanvärd. Loppor, gnagare (t.ex. möss, råttor och ekorrar) och kaniner är alla mellanvärdar för bandmask. Värddjuret äter upp äggen som proglottiderna släpper ut genom avföringen. När dessa mellanvärdar äts upp av en hund blir hunden ny värd för masken.

Spridning av piskmask

Vuxna piskmaskar sprider sina ägg genom den infekterade hundens avföring. Äggen kan smitta andra hundar om de äts upp.

Hur vet du om din hund har mask?

Tecken och symtom på mask varierar beroende på parasit och kan också bero på hundens ålder och hur mycket mask den har. Ofta visar hundar med inälvsmask dock inga tecken.

Symtom på spolmask

Valpar som smittats av spolmask är mer benägna att få tecken än vuxna hundar. En valp som smittats före födseln varken växer eller går upp i vikt som den borde och kan ha matt päls och svullen mage. Andra möjliga tecken på spolmask hos hund är kräkningar, diarré och stopp i magen.

Symtom på hakmask

Hakmaskar får i sig mer blod än andra maskarter och orsakar därför ofta allvarligare problem – till och med död hos valpar. Valpar infekterade med hakmask kan ha följande symtom:

  • Anemi (att de inte har tillräckligt med röda blodkroppar för att transportera det syre som kroppen behöver)
  • Blekt tandkött
  • Pälsen förlorar sin lyster
  • Bristande viktuppgång
  • Uttorkning
  • Mörk, tjärliknande diarré

I övrigt kan friska vuxna hundar som drabbats av hakmask sakna tecken på infektion, men ibland kan de utveckla många av samma tecken som valpar. En hakmask som har tagit sig in i ett värddjur genom att gräva sig in i huden kan också lämna kliande, irriterade sår, vanligtvis mellan hundens tår.

Symtom på bandmask

Det vanligaste kliniska tecknet på bandmask som djurägare märker är förekomsten av risliknande proglottider i hundens bajs eller runt hundens analöppning. Hundar kan dock också drabbas av irritation och klåda runt analen. En hund med en stor mängd mask kan få sina tarmar blockerade.

Symptom på piskmask

Hundar med allvarlig piskmaskinfektion kan få blodig diarré, viktnedgång, uttorkning och anemi. Om den inte behandlas kan en så allvarlig infektion leda till döden.

Hur diagnostiseras och behandlas inälvsmask hos hund?

Även om mask kan orsaka allvarliga problem hos hundar är tillståndet vanligtvis enkelt att behandla. Vid rundmask, hakmask och piskmask ställs diagnosen ofta med flotation av träckprov, vilket innebär att man använder ett mikroskop för att leta efter parasitägg i hundens avföring. Eftersom hundar kan ha rundmaskar, hakmaskar eller piskmaskar utan att visa några symtom bör alla hundar lämna prov till ett sådant test ett eller två gånger per år. Valpar bör emellertid testas minst fyra gånger per år. Testet är ofta en del av en vanlig hälsoundersökning.

Hundar som drabbats av rundmask, hakmask eller piskmask får vanligtvis ett avmaskningsmedel som omedelbart börjar döda maskarna. Ibland kan upprepad dosering och uppföljande tester behövas. Eftersom spol- och hakmask är så vanligt hos valpar får de vanligtvis avmaskningsmedel som en försiktighetsåtgärd mot just dessa parasiter.

Tyvärr är flotation inte lika tillförlitligt när det gäller att upptäcka bandmask. Detta innebär att det är upp till ägaren att upptäcka bandmaskinfektioner genom att få syn och agera på att proglottider dykt upp. Bandmask behandlas även den med avmaskningsmedel som dödar parasiterna utan att skada värddjuret.

Hur förebygger man mask hos hunden?

Förebyggande medicin mot hjärtmask skyddar inte bara mot hjärtmask. Den förebygger även hak- och spolmask, och vissa sorter skyddar även mot piskmask.

Eftersom bandmask kan spridas med loppor är det också viktigt att din hund får ett förebyggande loppmedel året runt. Din veterinär kan hjälpa dig att hitta det bästa skyddet mot infektioner för just din hund.

Enkla åtgärder som du kan vidta hemma kan bidra till att minska risken för att din hund smittas av inälvsmask. Två effektiva åtgärder är att plocka upp hundens bajs så snart som möjligt samt att hindra hunden från att äta smådjur eller fåglar (genom att exempelvis hålla hunden kopplad eller inhägnad).

error: Innehållet är skyddat
Search