Hur och när du ska använda mjölkersättning för att flaskmata en nyfödd valp

Modersmjölk är alltid det bästa alternativet, men ibland är det inte möjligt. Här kan du läsa om hur du, tillsammans med veterinärens hjälp, kan stötta din nyfödda valps hälsa och tillväxt med modersmjölksersättning om det behövs.

För att kunna växa och utvecklas ordentligt behöver nyfödda valpar modersmjölken som näring. Men om en mamma inte kan dia sin valp på grund av att hon inte producerar tillräckligt med mjölk, inte är närvarande eller har avvisat valpen, är det nödvändigt med en alternativ mjölkförsörjning. Som tur är finns det recept för mjölkersättning för nödsituationer och kommersiella produkter som kan hjälpa dig att tillgodose din valps näringsbehov.

När du väl har förberett mjölkersättningen är det också viktigt att lära dig hur du på ett säkert och korrekt sätt flaskmatar din valp.

Behöver alla valpar modersmjölksersättning?

En valp kan behöva modersmjölksersättning som komplement när mamman inte kan producera tillräckligt med mjölk för att tillgodose valpens behov. En valp kan också behöva modersmjölksersättning om den inte kan dia från sin mamma alls, om mamman är sjuk eller på annat sätt inte är tillgänglig.

Naturligtvis ska valparna dias av sin mamma i så stor utsträckning som möjligt. Det finns andra fördelar än bara näringsmässiga; beteendet senare i livet är bättre när valparna får stanna hos mamman i minst åtta veckor.

Hur man flaskmatar en nyfödd valp

När du matar en nyfödd valp med modersmjölksersättning är det viktigt att du följer instruktionerna på mjölkersättningen noga. Om du blandar i fel mängd vatten kan det orsaka förstoppning eller diarré, vilket kan vara mycket farligt för en valp.

Valparna ska matas liggande på mage med huvudet upprätt. Du bör använda en flaska med ett litet hål i dinappen, precis tillräckligt stort för att mjölken ska kunna rinna ut långsamt. Valpen ska suga ut mjölken i stället för att låta den rinna in i munnen. Det är också viktigt att du inte överfyller valpens mun eller tvångsmatar den. Felaktig utfodring kan med stor sannolikhet orsaka lunginflammation.

Kom ihåg att du endast bör ta hand om ett föräldralöst djur med stöd av en legitimerad veterinär. Valpar kan bli mycket sjuka väldigt snabbt, så noggrann övervakning är avgörande.

error: Innehållet är skyddat
Sök