Hydrocefalus hos hundar: orsaker, symtom, diagnos och behandling

Små hundar med välvda huvuden riskerar att drabbas av ett hjärnproblem som kallas hydrocefalus, eller vattenskalle. Om du vet hur man känner igen symtomen kan du få din hund behandlad innan allvarliga hjärnskador uppstår.

Vem älskar inte en chihuahuas söta ansikte, med dess välvda huvud och brett mellan ögonen? Ändå är det dessa förtjusande ansikten som gör att chihuahuor och andra små hundar riskerar att drabbas av en hjärnsjukdom som kallas hydrocefalus, även känd som ”vattenskalle”.

Hydrocefalus hos hundar är ett ovanligt, men allvarligt tillstånd, som kräver snabb veterinärvård för att undvika permanenta och eventuellt livshotande hjärnskador.

Hydrocefalus låter skrämmande, men om du vet hur det ser ut och hur det kan behandlas kan du hjälpa din hund att få den behandling den behöver om den har detta tillstånd.

Vad är hydrocefalus?

Hydrocephalus är en ansamling av cerebrospinalvätska (CSF) i hjärnan. CSF omger hjärnan och ryggmärgen, ger näring och skyddar de känsliga vävnader som utgör det centrala nervsystemet.

CSF kan byggas upp om det produceras för mycket eller om det inte tas upp ordentligt av kroppen. Denna uppbyggnad ökar trycket på hjärnan och kan orsaka allvarliga hjärnskador om den inte upptäcks och behandlas tidigt.

Vad orsakar hydrocefalus hos hundar?

Hydrocefalus kategoriseras som antingen medfödd eller förvärvad, och de båda kategorierna har olika orsaker. Medfödd hydrocefalus är vanligare än förvärvad hydrocefalus.

Medfödd hydrocefalus

Medfödd hydrocefalus föreligger redan vid födseln. Det beror vanligtvis på en onormal utveckling av fostret under dräktigheten som gör att de drabbade valparna har mjuka, välvda skallar. När valparna åldras hårdnar deras skallar och utflödet av CSF blockeras.

Små raser och kortskalliga hundar (med ”intrycka” ansikten) är mest mottagliga för medfödd hydrocefalus, inklusive dessa raser:

Förvärvad hydrocefalus

Förvärvad hydrocefalus orsakas av något som inträffar senare i hundens liv, oftast en hjärntumör. Andra orsaker anges nedan:

 • Hjärnskada
 • Hjärnblödning
 • Hjärninfektion
 • Inflammatorisk hjärnsjukdom

Tecken och symtom på hydrocefalus hos hundar

Symtomen på medfödd och förvärvad hydrocefalus är likartade men uppträder vid olika tidpunkter i hundens liv: vid under sex månaders ålder för medfödd hydrocefalus och vid vuxen ålder för förvärvad hydrocefalus.

Valpar med medfödd hydrocefalus kan se normala ut vid födseln, förutom att de har en välvd skalle, brett mellan ögonen och eventuellt en öppen fontanell (svag punkt ovanpå huvudet). Men när CSF byggs upp i hjärnan blir andra symtom synliga. Här är vad du kan lägga märke till:

 • Kramper
 • Omtöcknat tillstånd
 • Koma
 • Synförlust
 • Slöhet
 • Ryckig gång
 • Djuret trycker huvudet mot föremål
 • Djuret går i cirklar
 • Långsam inlärningstakt
 • Reagerar knappast på stimuli
 • Olämplig vokalisering
 • Hyperaktivitet

Dessa symtom tenderar att vara allvarliga hos äldre hundar med förvärvad hydrocefalus.

Boka en tid hos veterinären så snart som möjligt om du märker dessa tecken hos din hund.

Hur man diagnostiserar hydrocefalus hos hundar

Hydrocefalus kräver en veterinärdiagnos.

Förekomsten av ett välvt huvud och en öppen fontanell, tillsammans med andra hydrocefalusrelaterade kliniska tecken, är ofta tillräckligt för att diagnostisera medfödd hydrocefalus. Det är inte lika enkelt att diagnostisera förvärvad hydrocefalus, särskilt eftersom andra sjukdomar kan ge liknande symtom.

Efter att ha undersökt din hund kommer veterinären att vilja utföra bildanalyser av hundens hjärna, inklusive ultraljud. Ultraljud är ett bra alternativ för valpar med öppen fontanell eftersom den öppna fontanellen gör att veterinären kan se hundens hjärna.

Avancerade diagnostiska avbildningsalternativ är datortomografi (DT) och magnetisk resonanstomografi (MRT), som utförs av veterinärradiologer. CT och MRT rekommenderas för hundar utan öppen fontanell som misstänks ha hydrocefalus. Man måste bedöva hundarna före dessa tester.

CSF-analys kan hjälpa till att fastställa den bakomliggande orsaken till förvärvad hydrocefalus. Till exempel kan inflammatoriska celler i CSF tyda på en infektion.

Behandling av hydrocefalus hos hundar

Hydrocefalus måste behandlas tidigt för de bästa chanserna att behandlingen ska lyckas. De viktigaste behandlingsmålen är att stoppa uppbyggnaden av CSF i hjärnan och minska symptomen.

Din veterinär kommer att bestämma det bästa behandlingsalternativet för din hund beroende på hundens ålder, neurologiska status och symtomens svårighetsgrad.

Vid mild till måttlig hydrocefalus (vanligtvis medfödd hydrocefalus) påbörjas behandlingen med läkemedel:

 • Steroider för att minska inflammation och svullnad i hjärnan
 • Urindrivande medel för att öka utflödet och minska produktionen av CSF
 • Omeprazol för att minska produktionen av CSF
 • Mediciner mot kramper

En kirurgisk placering av en shunt rekommenderas om hydrocefalusen är allvarlig (vanligen förvärvad hydrocefalus) eller om hunden inte reagerar tillräckligt bra på medicineringen.

Denna shunt har ett komplicerat namn – ventrikeloperitoneal shunt – och omdirigerar flödet av CSF in i buken. Det är en långsiktig behandlingslösning med en framgång på mellan 50 och 90 procent.

När valpar med medfödd hydrocefalus växer behöver de efterföljande operationer för att ersätta shunten med en större.

Shuntplacering är komplicerad och inte riskfri. Många veterinärer är inte bekväma med att utföra denna operation. Kirurgiska komplikationer är bland annat blockering av shunten och infektion i den.

Förväntad livslängd för hundar med hydrocefalus

Den förväntade livslängden för hundar med hydrocefalus beror på flera faktorer, bland annat hundens ålder och hur allvarlig och långvarig sjukdomen är.

Valpar med medfödd hydrocefalus kan klara sig bra om en shuntoperation utförs innan allvarlig hjärnskada har uppstått. Äldre hundar med förvärvad hydrocefalus har en mer försiktig prognos på grund av det underliggande tillståndets svårighetsgrad (t.ex. hjärntumör). Din veterinär kommer att diskutera din hunds sannolikhet att återhämta sig efter behandling.

Shuntkirurgi är dyrt, bland annat för att det utförs av en veterinär som specialiserat sig på neurologisk kirurgi. Var beredd att betala flera tusen kronor för operationen. En djurförsäkring kan hjälpa till att täcka behandlingskostnaderna, men försäkringen kan behöva vara i kraft innan veterinären ställer diagnosen.

Hydrocefalus hos hundar är ett allvarligt och livshotande tillstånd. Om din hund visar tecken på hydrocefalus ska du ta med den till din veterinär för snabb diagnos och behandling.

error: Innehållet är skyddat
Sök