Hur man upptäcker tecken på hypotyreos hos hundar

Denna sjukdom påverkar hundens ämnesomsättning, men lyckligtvis kan den hanteras effektivt med tidig diagnos och behandling.

Sköldkörtlarna, som sitter bredvid luftstrupen, är små men kraftfulla. De producerar flera hormoner – tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3) – som reglerar hundens metabolism (ämnesomsättning). Metabolism hanterar den process genom vilken kroppen använder energi.

När saker och ting går snett och sköldkörtlarna slutar att producera och frisätta tillräckligt med hormon påverkas hundens kropp på stora och små sätt. Här går vi igenom allt du behöver veta om hypotyreos hos hundar, inklusive orsaker, symptom, diagnos och behandling.

Vad orsakar hypotyreos hos hundar?

Det finns två huvudorsaker till hypotyreos hos hundar som utgör ungefär 95 procent av fallen.

Den vanligaste orsaken är lymfocytär tyreoidit. Detta genetiska tillstånd uppstår när hundens immunsystem felaktigt ser sköldkörtlarna som främmande och angriper dem.

Den andra huvudorsaken är idiopatisk atrofisk tyreoidit, som inte har någon känd orsak och som inte är särskilt väl förstådd. Den gör att sköldkörtelvävnaden ersätts av fettvävnad.

Andra orsaker kan vara sköldkörtelcancer, men det är sällsynt.

Hundraser som är mest mottagliga för hypotyreos

Hypotyreos drabbar vanligtvis medelålders till äldre hundar, cirka 4 till 10 år gamla. Även om alla raser kan drabbas, är hypotyreos vanligast hos hundar av medelstora och stora raser. Mottagliga raser är bland annat:

 • Labrador retriever
 • Dobermann
 • Irländsk setter
 • Boxer
 • Cockerspaniel
 • Airedaleterrier
 • Dvärgschnauzer
 • Tax

Av okänd anledning är även kastrerade hanhundar och steriliserade tikar mottagliga för hypotyreos.

Tecken på hypotyreos hos hundar

Eftersom sköldkörtlarna spelar en viktig roll i ämnesomsättningen kan hypotyreos orsaka problem i hela kroppen. Tecknen är mycket varierande och är inte specifika för hypotyreos.

De vanligaste tecknen på hypotyreos hos hundar är:

 • Viktökning, oberoende av aptit
 • Överdriven fällning på ställen som nosen, halsen och svansen
 • Intolerans mot kyla
 • Torr, matt päls
 • Motionsintolerans
 • Slöhet

Andra mindre vanliga tecken är:

 • Långsam återväxt av hår
 • Mental trötthet
 • Förtjockad hud
 • Fjällig hud
 • Ökad hudpigmentering
 • Öroninfektioner
 • Hudinfektioner
 • ”Ledset” ansiktsuttryck, orsakat av hängande ansiktsmuskler
 • Reproduktionsproblem
 • Kramper

Hur diagnostiseras hypotyreos hos hundar?

Hypotyreos överdiagnostiseras hos hundar eftersom sjukdomens tecken inte är specifika och ses tillsammans med andra hälsotillstånd. Överdiagnostik kan leda till onödig behandling.

Om din hund är medelålders eller äldre och har något av de symtom som anges ovan ska du ta med den till din veterinär. Din veterinär kommer att göra en fysisk undersökning och mäta sköldkörtelhormonnivåerna för att bekräfta att din hund har hypotyreos och inte någon annan sjukdom.

Det finns två blodprov för att mäta sköldkörtelhormonnivåerna. Det första testet, som kallas totalt T4-test, är ett screeningstest. Det kan inte diagnostisera hypotyreos, men ett lågt totalt T4 ökar misstanken om hypotyreos. Var dock medveten om att andra hälsotillstånd kan sänka T4-nivåerna.

För att bekräfta diagnosen utför din veterinär ett fritt T4-test. Låga fria T4-nivåer bekräftar hypotyreos.

Din veterinär kommer att beakta alla testresultat och kliniska tecken tillsammans för att vara säker på att din hund har hypotyreos och inte något annat hälsoproblem.

Medicinering och behandling av hypotyreos hos hundar

Denna sköldkörtelsjukdom går inte att bota och kräver livslång behandling. Det kan vara frestande att överväga huskurer mot hypotyreos, men dessa rekommenderas inte. Sjukdomen hanteras bäst med ett oralt sköldkörtelhormontillskott för att öka sköldkörtelhormonnivåerna i blodet.

Det vanligaste orala sköldkörtelersättningshormonet för hundar är levotyroxin. Till att börja med kommer veterinären att beräkna levotyroxindosen utifrån hundens vikt.

Efter ungefär en månad kommer veterinären att mäta hundens T4-nivåer. Din veterinär kommer att justera dosen om T4-nivåerna ännu inte är tillbaka inom det normala intervallet.

Din hunds kropp kan med tiden bli tolerant mot levotyroxin, så din veterinär kommer att kontrollera hundens T4-nivåer ungefär var sjätte månad och göra fler dosjusteringar vid behov.

De kliniska tecknen förbättras långsamt med levotyroxin. Det kan till exempel ta en till två månader innan pälsens kondition förbättras och kroppsvikten återgår till det normala.

Ibland kan levotyroxindosen vara för hög, vilket leder till hypertyreoidism. Tecken på hypertyreoidism hos hundar är bland annat hyperaktivitet och viktminskning. Om detta inträffar kommer veterinären att minska dosen.

Hypotyreos påverkar din hunds ämnesomsättning, men det behöver inte påverka hundens livskvalitet. Om du märker de symtom som anges ovan och din hund är medelålders eller äldre, ta med den till veterinären för testning och diagnos.

Med rätt behandling kan din hund återgå till sitt vanliga liv utan att missa ett steg.

error: Innehållet är skyddat
Sök