Tecken på leversjukdom hos hundar, samt behandling

Gulsot är ett tecken, men om du kan upptäcka sjukdomen tidigare kommer din hund troligen att återhämta sig lättare.

Leversjukdom hos hundar kan vara ett allvarligt problem. Känner du dock till varningssignaler, behandlingsplaner och möjliga resultat, kan detta hälsotillstånd för husdjur bli mindre stressigt och skrämmande.

Levern är ett av hundens vitala organ som bland annat hjälper till med matsmältning, blodkoagulering och avgiftning av blodet. Så när den inte fungerar som den ska kan din hunds hälsa påverkas allvarligt. Ju tidigare du upptäcker leversjukdomen, desto större chans har din hund att återhämta sig. Att få information om leversjukdomar hos hundar, inklusive vad du bör hålla utkik efter, samt vad du kan förvänta dig om din hund utvecklar leversjukdom, är oerhört viktigt för din sinnesfrid och för din hunds hälsa.

Orsaker till leversjukdom hos hundar

Leversjukdom kan orsakas av en rad olika tillstånd som bland annat kan ha följande orsaker:

 • Toxiska ämnen som xylitol, ett sötningsmedel som ofta finns i sockerfritt tuggummi
 • Vissa svampar
 • Paracetamol
 • Blågröna alger som finns i dammar och sjöar

Hos äldre hundar kan cancer och gallblåsesjukdom orsaka leversjukdom. Små hundar kan ibland födas med en levershunt, vilket är ett genetiskt tillstånd som kan orsaka leversjukdom om det inte korrigeras kirurgiskt.

Vissa hundraser kan även vara mer mottagliga för leversjukdomar. Labrador retriever kan löpa större risk att utveckla leversjukdom av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), som ofta används för att behandla artrit hos äldre hundar. Bedlingtonterrier tenderar att ha en hög genetisk känslighet för kopparlagringssjukdom, vilket kan leda till leversjukdom och leversvikt. Andra raser, inklusive doberman pinscher, dalmatiner och west highland white terrier, misstänks också ha en genetisk predisposition för leversjukdom.

Tecken och symtom på leversjukdom hos hundar

I tidiga stadier av leversjukdom kan det vara svårt att upptäcka symtom, eftersom de kan likna symptom på andra sjukdomar. Vissa hundar med leversjukdom är inte lika aktiva, äter inte lika bra, har mer kräkningar och diarré samt ökad törst och urinering.

När sjukdomen fortskrider kan symtomen omfatta följande:

 • Svullnad runt buken
 • Blod i urin eller avföring
 • Kramper
 • Gulsot (gulfärgning av läppar, ögon och tandkött)
 • I sällsynta fall kan leversjukdomen visa sig i form av neurologiska problem, som cirklande, nedsatt syn och minskad aptit

Om du upptäcker gulsot hos din hund ska du genast ta den till en veterinär, eftersom detta nästan alltid tyder på en leversjukdom. Om gulsot inte förekommer, men du märker flera symtom i ett tidigt skede, t.ex. beteendeförändringar och kräkningar, är det även en bra idé att ta dem till en veterinär, eftersom leversjukdom kan vändas helt och hållet om den upptäcks i ett tillräckligt tidigt skede. Även om det inte är levern som är problemet kan din veterinär ge mer information om andra hälsoproblem som din hund kan ha och som orsakar symptomen.

Hur man behandlar leversjukdom hos hundar

Behandlingen beror på orsaken till leversjukdomen. Om det orsakas av en toxicitet kan en specifik behandling av just det toxinet vara effektiv. Intravenösa vätskor och näringsstöd kan behövas, beroende på hur allvarlig sjukdomen är. Ett lindrigt fall kan behandlas med receptbelagd kost, kosttillskott för leverhälsa och antioxidanter. Läkemedel för att minska illamående och kräkningar, samt övrig omvårdnad, är avgörande för dessa hundar under behandlingen och återhämtningen.

Din hunds behandling beror på det specifika fallet, så det är viktigt att du kontaktar din veterinär så snart du märker symtom på leversjukdom.

Bästa kost för hundar med leversjukdom

Vissa dieter, vanligtvis med lägre proteinhalt och högre halt av vissa vitaminer, kan ordineras av din veterinär för att hjälpa mild leversjukdom. Din veterinär kan också ordinera kosttillskott som är särskilt avsedda att hjälpa leverns funktion, till exempel extrakt av mjölktistel, som är en antioxidant som innehåller E-vitamin, zink och s-adenosylmetionin (SAMe).

Hur ser utsikterna ut? Framtiden för hundar med leversjukdom

Leversjukdom uppträder i fyra stadier:

 • Inflammation är det första stadiet av leversjukdom och kan vanligtvis behandlas med medicinering eller en kostförändring.
 • Fibros är det andra stadiet av leversjukdomen och inträffar när levern börjar bli ärrad och hård. Vanligtvis kan leversjukdom som upptäcks i eller före detta skede vändas.
 • Cirros är det tredje stadiet av leversjukdomen och kännetecknas av en permanent ärrbildning i levern.
 • Leversvikt är det fjärde och sista stadiet av leversjukdom. Då kan hundens lever inte fungera som den ska. I detta skede är det främsta målet att göra det så bra som möjligt för hunden under de sista dagarna, veckorna eller månaderna.

Levern kan återbildas, så vid en lindrig leversjukdom kan hunden återhämta sig och leva ett normalt liv. För hundar med svår leversjukdom är prognosen dock mycket sämre. Dessa hundar kan behöva omfattande behandling och sjukhusvistelse. Även då kan vissa hundar utgöra ett alltför avancerat fall för att överleva.

error: Innehållet är skyddat
Sök