Pyometra hos hundar: orsaker, symtom, behandlingar och förebyggande åtgärder

Pyometra hos hundar är vanligt, men det går också att förebygga till 100 procent.

Veterinärer ser många allvarliga fall av pyometra hos hundar som ofta kräver omedelbar akutkirurgi.

Den goda nyheten är att detta vanliga medicinska problem, som särskilt drabbar osteriliserade tikar, kan förebyggas till nästan 100 procent. Med veterinärens hjälp undersöker vi vad som orsakar pyometra, vanliga symtom på pyometra hos hundar, behandlingsalternativ och förebyggande metoder för att se till att din hund håller sig frisk.

Vad är pyometra hos hundar?

Alla osteriliserade tikar går i brunst (östrus) under hela livet. Detta är en normal del av fortplantningen, men ibland kan komplikationer uppstå – inklusive pyometra.

Pyometra är en livmoderinfektion hos osteriliserade tikar. Den orsakas av en förändring i hormonerna efter en brunstcykel och kan vara dödlig om den inte behandlas.

När en hund blir brunstig ökar mängden av ett hormon som kallas progesteron. Detta leder till att det bildas en tjock beläggning i livmodern som är idealisk för dräktighet. Men om hunden inte blir dräktig under flera brunstcykler kan det bildas cystor i livmodern.

Dessa cystor avger vätskor som kan skapa en bakterievänlig miljö, vilket i slutändan kan leda till pyometra. Själva namnet är latin: ”pyo” betyder ”var” och ”metra” betyder ”livmoder”.

Ungefär 25 procent av osteriliserade tikar utvecklar denna farliga livmoderinfektion och det är vanligast att hundar i medel- och hög ålder drabbas. Många hundar kan dö av pyometra, och därför är det viktigt att förebygga och ingripa tidigt.

Tecken och symtom på pyometra

Pyometra hos hundar kan ibland vara svårt att upptäcka, särskilt i början av infektionen. Tecknen varierar också beroende på om hundens livmoderhals är öppen eller stängd.

Onormal flytning är ett av de vanligaste tecknen på öppen pyometra hos hundar. Färgen kan variera från grön och gul till brun och röd och kan skilja sig från flytningar som konstateras vid brunstcykeln.

Om hundens livmoderhals är stängd kan det hända att de här onormala flytningarna inte förekommer. Håll även utkik efter dessa vanliga symtom:

  • Slöhet
  • Bristande aptit
  • Kräkningar
  • Diarré
  • Överdriven törst (eftersom en infektion kan påverka njurarnas förmåga att hålla kvar vätska)

Behandling av pyometra hos hundar

Hundar med pyometra kan bli sjuka mycket snabbt, och det är inte något du bör försöka behandla hemma med antibakteriella läkemedel eller genom att ”vänta ut det”.

Om din hund inte är steriliserad och du misstänker tecken på pyometra är det viktigt att du tar din hund till en veterinär så snart som möjligt. Hundar blir mycket snabbt sämre när de får pyometra – vanligtvis inom en dag när symtomen uppstår. Ju längre ägarna väntar med att ta med sitt husdjur till veterinären, desto sämre är prognosen eller resultatet.

I de flesta fall krävs en akut operation för att avlägsna hundens livmoder. Detta är mer komplicerat än en vanlig sterilisering eftersom infektionen måste begränsas och därför är det dyrare.

Det finns en potentiell alternativ behandling för pyometra hos hundar som innefattar prostaglandiner, som hjälper till att sänka hundens progesteronnivåer. Detta anses inte vara lika effektivt som avlägsnande av livmodern och kan medföra komplikationer.

Vilka är utsikterna för hundar med pyometra?

Den goda nyheten är att pyometra hos hundar är mycket lätt att behandla ju tidigare den upptäcks. Det kan dock ibland vara svårt att upptäcka tidiga tecken och därför är det inte ovanligt att veterinärer ser extrema fall när en hund har kommit till veterinärkliniken.

Som nämnts ovan kan tidiga fall av pyometra ofta behandlas genom att livmodern avlägsnas. Den typiska återhämtningstiden är 14 dagar och de flesta hundar mår bra efteråt.

Om den inte behandlas kan infektionen läcka in i buken. Detta kallas ”septisk buk” eller ”brusten pyometra” och utsikterna är inte särskilt goda. Många hundar dör eller måste avlivas om läget har blivit så extremt.

Poängen är att hundar inte kan leva länge med pyometra och att de måste behandlas omedelbart.

Hur man förebygger pyometra hos hundar

Det bästa sättet att förebygga pyometra är att sterilisera din hund. Detta förhindrar att de blir brunstiga, vilket gör att livmoderväggen inte blir tjockare och att cystor som leder till infektioner inte utvecklas.

Det finns en mycket liten chans att hundar kan utveckla något som kallas ”stumppyometra” efter att ha blivit steriliserade, men det är en mycket sällsynt komplikation. Stumppyometra är en infektion i den kvarvarande livmodervävnaden om det finns ett överskott kvar. Dock ser vi vanligtvis inga problem när en tik väl är steriliserad.

Om din hund inte kan steriliseras är det bästa sättet att skydda sig mot denna vanliga, ibland dödliga, infektion att vara medveten om tecknen och att vara proaktiv när det gäller eventuella symtom.

error: Innehållet är skyddat
Sök