Vad ska du göra om din hund blir stucken av en geting?

Getingar, stora som små, kan vara skrämmande, men de sköter oftast sina egna angelägenheter och försöker inte aktivt sticka dig eller din hund. Getingar är en viktig del av moder jords ekosystem. De äter många irriterande insekter kring ditt hus och hem.

De är dock benägna att bygga sina bon alltför nära, men precis utom räckhåll: på trädgrenar på bakgården, under takfoten och i hörnen av ytterdörrar. Detta betyder att du eller din hund av misstag (eller med flit) kan komma åt ett getingbo, vilket kan leda till att din hund blir stucken av en geting.

Få inte panik om din hund ylar och du ser en geting eller två i närheten.

Jag har aldrig sett ett djur få allvarlig allergisk reaktion eller hudreaktion från bi eller geting. Det är ändå möjligt att hundar är allergiska mot getingstick, precis som människor.

Om din hund verkar väldigt uppskärrad, har ont eller visar tecken på chock (se nedan) är det första steget att ringa eller besöka veterinären.

Tecken och symtom på getingstick hos hundar

Om en geting har stuckit din hund kan symptomen variera kraftigt. I de flesta fall är de dock irriterande och smärtsamma, men inte livshotande.

De flesta hundar får en begränsad reaktion med svullnad omkring getingsticket eller insektsbettet. Det kan också förekomma rodnad och smärta innan svullnad uppstår.

Var det en geting? Du kanske inte vet. Vid bistick kan gadden bli kvar, men insekter som getingar lämnar inga andra spår än själva bettet. Myrbett ger ofta upphov till en liten blåsa med lindriga vävnadsskador och smärta. Getingstick kan vara värre.

Kemikalierna i getingstick är verkligen avsedda att döda. Komponenter i getinggift bryter ner cellmembran och vävnader, förstör röda blodkroppar och har direkta effekter på hjärta och blodtryck.

Det låter hemskt, men mängden getinggift i ett enda stick är försumbar. Detta förändras med flera stick. Om ett husdjur har blivit stucket flera gånger bör det omedelbart föras till en veterinär, eftersom risken för reaktioner då är mycket större.

Efter att ha blivit stucken av en enda geting är en allvarlig reaktion mer sällsynt. Med en allergisk reaktion som kan leda till en anafylaktisk chock är det dock möjligt.

Om din hund är allergisk mot getingar kan tecken som dessa utvecklas inom 10 minuter efter ett stick:

  • Andningssvårigheter med förträngning av luftvägarna och/eller svullnad runt struphuvudet
  • Svaghet
  • Slöhet
  • Hypotoni eller lågt blodtryck

I dessa fall bör hunden omedelbart föras till en veterinär, eftersom risken för komplikationer är mycket större.

Hur man behandlar ett getingstick på en hund

Ett alternativ är att ta din hund till en veterinär för att få behandling. Din lokala veterinär bör ha de mediciner som behövs för att hantera dylika exponeringar.

Hundar klarar sig bra med den behandling som vi själva använder vid en allergisk reaktion, med en kortverkande steroid och antihistamin.

Om sticket inte är i ett område som orsakar svullnad kring ansikte eller hals, samt om symptomen är lindriga, kan du behandla hundens getingstick hemma med en antihistamin som benadryl eller till och med difenhydramin, vilka båda behandlar allergisymtom. Men ge bara medicin till din hund efter samråd med din veterinär. Doserna är inte desamma för människor och husdjur, så rådfråga din veterinär vilka läkemedel du ska undvika, samt hur mycket som är rätt mängd.

Förhindra framtida getingstick

Getingar är en viktig del i vårt gemensamma ekosystem, så du kan förmodligen inte leva ett liv utan getingar. Håll utkik efter bon när de precis börjar utvecklas – runt skjul, markiser, infällda lampor, hål runt gården och husets utsida. Kontakta en skadedjursbekämpare eller använd själv getingspray på boet. Gör dig sedan av med det för att förhindra att större kolonier bildas.

Det bästa rådet? Om din hund är väldigt intresserad av att jaga insekter och ert område är fullt av dem, gör vad du kan för att se till att getingar och andra skadedjur, som fästingar och spindlar, inte är vanliga där ni bor.

error: Innehållet är skyddat
Sök