Kan din hund få anaplasmos efter ett fästingbett?

Om du har hittat en fästing på din hund finns det några åtgärder du bör vidta för att se om fästingen bär på sjukdomen, samt för att skydda din hund från långvariga skador.

Anaplasmos kan orsakas när en hund blir biten av en fästing som bär på bakterien Anaplasma phagocytophilum. Bakterien bärs av fästingar i Ixodes-släktet, som även kan bära på borrelia. En mindre vanlig form av anaplasmos kommer från bett av en brun hundfästing som bär på bakterien Anaplasma platys.

Symtom på anaplasmos hos hundar

En hund som smittats av anaplasmos har kanske inte några symtom, men om den får symtom uppträder de vanligtvis en vecka eller två efter att den blivit biten av en infekterad fästing.

Vanliga symtom på anaplasmos är:

 • Hälta
 • Smärta i lederna
 • Slöhet
 • Feber
 • Dålig aptit
 • Kräkningar
 • Diarré
 • Hosta
 • Ansträngd andning
 • Kramper
 • Blåmärken på tandköttet och magen
 • Blödning (inklusive näsblod)

Testning och diagnostisering av anaplasmos hos hundar

Du bör be din veterinär testa din hund för anaplasmos om den uppvisar något av ovanstående symtom, eller om du vet att den har blivit biten av en fästing. Eftersom det kan ta över en månad för anaplasmos att visa sig på ett blodprov, bör du fråga din veterinär hur snart du ska komma in för ett prov.

Även om din hund inte nyligen har blivit biten av en fästing, eller inte visar några sjukdomssymptom, kan din veterinär rekommendera att du testar din hund för anaplasmos och andra fästingburna sjukdomar varje år, särskilt i områden där fästingar är vanliga.

Om din hund testas kommer din veterinärklinik troligen att använda ett internt blodprov för att snabbt upptäcka anaplasmos. Blodprovet undersöker i allmänhet också för hjärtmask, borrelia och ehrlichios, så din veterinär kan kalla det ett ”fyrvägstest”. Eftersom anaplasmos och borrelia bärs av samma sorts fästing, kan hundar ibland smittas av båda sjukdomarna på en och samma gång.

Eftersom det testas för antikroppar innebär ett positivt resultat att din hund har utsatts för bakterien, men inte nödvändigtvis att den har symtom eller kommer att få symtom. Hundar som har behandlats för anaplasmos kan fortsätta att vara positiva i flera år, eftersom antikroppar finns kvar i blodet.

Om din hund testar positivt för anaplasmos, kommer din veterinär troligen att göra grundligare tester, inklusive ett PCR-test, ett blodprov och urinanalys.

Anaplasmosbehandling för hundar

Liksom andra bakterieinfektioner behandlas anaplasmos med antibiotika. Journal of Veterinary Internal Medicine rekommenderar behandling med doxycyklin i minst två veckor. Din hunds symtom kommer troligen att börja förbättras inom 24-48 timmar, men du bör fortsätta att ge den hela doxycyklinbehandlingen.

Är anaplasmos hos hundar smittsamt?

Anaplasmos är inte smittsamt. Din hund kan inte få anaplasmos från ett annat djur och den kan inte heller ge den direkt till dig. Det enda sättet att få anaplasmos är genom ett fästingbett.

Förebyggande av anaplasmos hos hundar

För att skydda din hund mot anaplasmos, samt förebygga andra fästingburna sjukdomar, bör du behandla din hund året runt med lopp- och fästingpreventiv medicinering, enligt rekommendationerna från veterinären.

Du kan hitta läkemedel mot loppor och fästingar som används utvärtes, oralt och via halsband. Det är inte alla förebyggande åtgärder som skyddar mot alla fästingarter, så fråga din veterinär vilket alternativ som är bäst för de typer av fästingar som finns i din region.

Klipp gräsmattan kort så att den inte lockar till sig fästingar. Kontrollera också din hund för fästingar så snart den kommer hem efter att ha vistats i ett skogsområde eller område med högt gräs. Om du bor i ett område med många fästingar kan du kontrollera din hund dagligen för fästingar.

error: Innehållet är skyddat
Sök