Har du fått upp ögonen för minihundar? Här är vad en veterinär vill att du ska veta om dem

Ja, små hundar är förtjusande! Men tänk på att små valpar ofta kräver att du tar reda på mer om dem innan du tar hem en, och att de behöver mer hängiven uppmärksamhet efteråt för att förbli friska.

När en glad, liten pälsboll kommer rultande mot dig är det svårt att inte svimma av glädje. Detta är en av anledningarna till att minihundar är så populära. De är en handfull (bokstavligen!) söt gosighet och många kan inte få nog av dem.

Men precis som för renrasiga hundar och blandrashundar beror mycket av minihundens välbefinnande på ansvarsfulla uppfödningsmetoder. Så även om ett foto på ett pälsklätt ansikte går direkt till hjärtat är det viktigt att du noggrant utvärderar valpens livskvalitet före födseln, under den tidiga valptiden och tillsammans med dig på lång sikt.

Kortfattad översikt över hunduppfödning

En grundlig förståelse för varför minivalpar är mer än bara söta små ansikten börjar med en titt på hur man föder upp hundar. För att förstå hur man bäst forskar om uppfödare av minihundar i synnerhet, ska vi snabbt gå igenom några viktiga punkter om djurhållning.

Vissa uppfödningsverksamheter kräver licens beroende på var djuren ska säljas, t.ex. i en djuraffär, medan andra kanske inte behöver det.

Men även med all denna reglering finns det fortfarande valpfabriker. De är kända för att tillverka djur snarare än att föda upp dem. På fabrikerna föds valparna i ohygieniska miljöer, med knapphändig veterinärvård, få förebyggande vaccinationer och utan livsviktig socialisering.

Oseriösa uppfödningsmetoder står i centrum för den offentliga kontrovers som rör minihundar. Dessa designraser kommer ofta från fabriker och säljs till potentiella husdjursföräldrar för tusentals dollar eftersom de är så unika. Minivalpar kan också skickas från andra länder – en process som ofta är förknippad med sjukdomar och bedrägerier.

Vi är inte emot uppfödning av hundar, vi stöder sund och ansvarsfull uppfödning. Det finns ett behov. Vi drar gränsen vid anläggningar som inte ger djuren livskvalitet.

Vad är en minihund?

Miniraser är ofta miniatyrversioner av renrasiga småhundar som yorkshireterrier, chihuahua och shih tzu, för att nämna några. De kan också vara korsningar eller hybridhundar, till exempel en maltipoo (en blandning av pudel och malteser). Den beskrivande benämningen ”mini” (på engelska ”teacup”) används i marknadsföringssyfte eftersom fullvuxna minihundar vanligtvis väger mindre än två kilo och bara är ett tiotal centimeter långa, vilket innebär att de teoretiskt sett kan rymmas i en tekopp.

Husdjursägare kan vilja ha mindre hundar av många olika skäl, särskilt om de inte kan lyfta tungt eller om de är oroliga för att snubbla eller bli omkullknuffade av större hundar.

En person som bor någonstans med begränsade toalettutrymmen, t.ex. i en lägenhet, kanske också föredrar en mer kompakt hundkamrat.

Få kan förneka hur mysiga mindre hundar är, men det finns flera faktorer att ta hänsyn till innan du följer ditt hjärtas önskan och blir husdjursförälder till en liten hund.

Uppföds minihundar enligt standard?

Bara för att en enskild hund är renrasig betyder det inte nödvändigtvis att den uppfyller rasstandarderna. När en enskild hund är mindre än de rekommenderade rasstandarderna är det en varningsflagga och kan betyda att individen är ett misstag eller att den är uppfödd för att bli liten.

Inom djurhållning följer yrkesverksamma som är intresserade av att bevara stamtavlor avelsstrukturnormerna som implementeras av kennelklubbar om de vill erbjuda registrerade renrasiga valpar. Det finns sju olika klassificeringsgrupper för dessa rastyper, baserade på egenskaper och ändamål:

 • Vallhundar, t.ex. corgi eller shetland sheepdog
 • Jakthundar, inklusive beagle och tax
 • Icke-sporthundar, där små hundar som fransk bulldogg och dvärgspets ingår
 • Sporthundar, som dvärgpudel eller papillon
 • Arbetshundar, inklusive siberian husky och boxer
 • Terrier, t.ex. bostonterrier eller jack russell terrier
 • Småhundar, som de som nämns ovan

Även om vissa småraser är ganska små – en chihuahua väger knappt mellan ett och tre kilogram! – är de inte minihundar. Återigen, det är en marknadsföringsterm och inte en grupp som erkänns av hunduppfödarorganisationer i världen.

Alla minihundar har dock inte renrasiga föräldrar. Mer om detta om en stund.

Farorna med uppfödning av minihundar

Minihundar har en allvarlig nackdel när det gäller välbefinnande om de inte föds upp enligt särskilda riktlinjer. Här är några fingervisningar som du kan diskutera med potentiella uppfödare.

Genetisk sundhet

När vi talar om ”smalrasiga” hundar betyder det att vissa raser med stamtavla har genetiska utmaningar på grund av slutna familjelinjer, vilket vissa utanför uppfödningsvärlden kallar inavel. De flesta hundrasers föräldraklubbar har dock stränga protokoll för genetiska tester som yrkesverksamma måste följa för att säkerställa bättre hälsoresultat för valparna. De varierar också paren av hundföräldrar så att samma far (hane) och tik (hona) inte producerar varje kull.

Tänk på att det inte alltid är en korsning av en småhundsfar och en småhundstik som orsakar problem för minihundar. Så länge föräldrahundarna är friska bör deras valpar också vara det, särskilt om de uppfostras med medmänsklig omsorg.

Men deras rasspecifika ärftliga sjukdomar och andra medicinska störningar kan leda till ytterligare komplikationer för dessa små avkommor om en oseriös uppfödare inte följer de rätta riktlinjerna för testning.

Registrerade dvärgpudeluppfödare följer till exempel testrekommendationerna från Canine Health Information Center, som ofta omfattar:

 • Utvärdering av en certifierad ögonläkare.
 • PRA Optigen dna-test, som avgör om valparna löper risk att drabbas av PRA (Progressive Retinal Atrophy), en progressiv tillbakabildning av näthinnans celler som leder till blindhet.
 • Utvärdering av patella för att undvika patella luxation (knäskålen går ur led) som beroende på svårighetsgrad kan kräva operation.

Urskiljningslös avel – som fokuserar på att avla fram de ”goda” egenskaperna hos hundarna utan att ta hänsyn till de ”dåliga” – kan äventyra hela linjen.

”Linjeuppfödning” kan koncentrera genetiska egenskaper. Så om både mamma och pappa har gener som ökar sannolikheten för patella luxation, ökar risken att valpen får sjukdomen och/eller för den vidare till framtida avkommor. Detta blir mer sannolikt för varje generation och gäller både önskvärda och oönskade egenskaper.

Du har all rätt att fråga uppfödaren om båda hundföräldrarnas hälsa – och deras släktskap – för att få veta vad du kan förvänta dig om din minivalps långsiktiga hälsa. Om en uppfödare inte frivilligt lämnar ut denna information eller låter dig besöka deras verksamhet, välj en annan uppfödare. Småhundsraser och deras avkommor är ofta dina bästa vänner i tolv till femton år. Gör allt du kan för att se till att de är friska.

Att känna till den genetiska bakgrunden kan vara ännu viktigare när det gäller minikorsningar. När valpar produceras genom parning av två renrasiga hundar av olika raser kan det ge en mindre individ med färre problem – eller fler problem!. Om pappa var en liten dvärgspets och mamma en liten chihuahua – båda med tandproblem som orsakats av genetiska faktorer – kan valpen ha en ökad risk för tandsjukdomar. Omvänt kan parning av föräldrar med mindre risk för sjukdomar på grund av deras släktskap ytterligare minska risken för genetiska sjukdomar.

Avel för storlek och utseende

En annan utmaning med uppfödning av minihundar är att få till den lilla storleken. Dvärgväxt kan förekomma hos enskilda individer och ger ofta hunden många betydande hälsoproblem under hela dess livstid. En smalrasig hund innebär att den lilla storleken har uppnåtts genom avel av besläktade hundar för att snabbt uppnå en extrem minskning av storleken.

Vissa uppfödare som är strikt vinstinriktade är också benägna att korsa de minsta valparna i kullarna för att skapa mindre hundar eller ännu värre, valpar med medicinska problem, bara för att maximera valpproduktionen.

Den minsta i kullen är ofta den valp som har andra medfödda problem. Detta kan bero på att fostret inte fick tillräckligt med näring och/eller syre i livmodern, särskilt i stora kullar där moderkakan inte kunde ge tillräckligt med näring till alla foster. Dessa valpar är också ofta svagare och har svårt att konkurrera med sina syskon om resurser – särskilt modersmjölken. Om de överlever till avelsåldern är det mer sannolikt att deras kullar ärver deras negativa genetiska egenskaper.

Och även om det kan vara svårt att föreställa sig, tvingar oseriösa uppfödare ibland tikar till undernäring för att få en mindre avkomma.

Dessutom finns det en trend att avla ihop två minihundar för att skapa så kallade mikrovalpar, som väger cirka ett till ett och ett halvt kilogram. Enligt uppfödningsbranschen har minihundmammor många svårigheter bara med graviditeten och förlossningen (den så kallade valpningen) av dessa extremt små valpar, så hennes och avkommans hälsa äventyras automatiskt, vilket ofta resulterar i fosterskador och andra komplikationer.

Slutligen är det också troligt att skrupelfria uppfödare struntar i hälsoproblem och producerar korsningar av minihundar för att få fram ett visst utseende, t.ex. huskyminihundar med slående blå eller fläckiga ögon. En husky väger i genomsnitt mellan femton och tjugosju kilo – majoriteten av småhundsraserna väger mindre än fyra kilo. Att ”avla ner” bara för att få ett designat utseende är en metod som ofta tillämpas i valpfabriker.

Oavsett hur söta minihundar kan se ut som eviga valpar är det viktigt att tänka på hela deras livstid.

Hälsorisker för minihundar

Precis som stora hundar är förenade med hälsorisker och uppfödningsproblem är allvarliga problem också förknippade med små hundar.

På den praktiska sidan kan minihundar vara ömtåliga och svåra att behandla. Om du trampar på en liten hund kan ditt älskade husdjur hamna på akuten med livshotande skador. Det kan vara en kamp att få mediciner, droppkatetrar, bandage, skenor och medicinska förnödenheter som är gjorda för vanliga hundar på cirka tjugo kilogram att fungera för de här små krabaterna.

Förutom föräldrarnas rasspecifika sjukdomar är detta några av de vanligaste hälsoproblemen för minihundraser:

 • Kollapsad luftstrupe och andra andningsproblem
 • Inkontinens eller tvärtom, konstant behov
 • Hypoglykemi eller lågt blodsocker
 • Ångest
 • Benbrott
 • Cushings sjukdom
 • Leversjukdom och levershuntar, vilket är en medfödd defekt.
 • Kronisk hjärtsjukdom (klaffsjukdom)
 • Kramper
 • Hydrocefalus, eller ”vattenskalle”

Hundar av små raser löper också större risk att drabbas av tandproblem och karies. Dessutom kan det hända att deras mjölktänder inte kommer fram naturligt och att det krävs en operation för att ta bort dem. Så dessa problem kan också uppstå hos deras miniavkommor.

Även om kostnaden för medicinering är lägre på grund av storleken kan du och din minivalp komma att besöka veterinärkliniken oftare.

Bör du skaffa en minihund?

Mindre betyder inte nödvändigtvis bättre, och det finns något sådant som för litet och för smalrasigt. Husdjursföräldrar bör se till att hitta samvetsgranna uppfödare och rådfråga sin veterinär.

När du letar efter exakt rätt hund kan du ibland stöta på en valp som du vet är dåligt uppfödd eller har uppenbara problem som beror på dess uppfödning och storlek.

Det är mycket ädelt att ”rädda” dessa individer, men försök att förhandla fram ett lägre pris eller begär till och med att få adoptera hunden utan kostnad av flera mycket goda skäl. Medicinsk vård kan kosta mycket, och det är klokt att spara pengar för att kunna behandla framtida sjukdomar. Det är lika viktigt att förhandla fram en reducerad avgift för att avskräcka uppfödare från oansvariga metoder.

Men om en uppfödare insisterar på fullt pris eller på annat sätt inte tar ansvar för valpar med dålig hälsa, ska du anmäla uppfödaren till myndigheterna.

Om du verkligen vill ha en liten renrasig hund, kan ansvarsfulla uppfödare adoptera bort friska minstingar från en kull för en liten eller ingen avgift för att de ska få ett bra hem. Detta sker med en varning om att medicinska tillstånd kan utvecklas senare. Det skulle också kräva ett avtal om att hunden ska steriliseras och inte användas till avel. En uppfödare bör också ta tillbaka hunden när som helst om ägaren av någon anledning inte kan behålla den. Detta bör faktiskt gälla alla hundar som köps från uppfödare.

När du väljer en förtjusande hundkompis bör det alltid ske med deras bästa i tankarna. Om du efter en grundlig utvärdering ändå bestämmer dig för att en minivalp inte är något för dig kan det vara goda nyheter för alla de hängivna hundar som väntar på att lämna det lokala djurhemmet för att eventuellt få bli en del av din familj.

error: Innehållet är skyddat
Sök