Har hundar tidsuppfattning? Ja, på sätt och vis

Klipska hundar plockar upp våra signaler och beteenden, för att veta vad de kan förvänta sig varje dag – och naturligtvis när middagen kommer att serveras!

Även om många hundar kan lära sig att tala om när det är dags för promenader eller godis, kan de inte helt förstå begrepp som timmar och minuter. Men har hundar en tidsuppfattning? Absolut, av många olika anledningar.

Kan hundar känna tidens gång?

Hundar har otvivelaktigt en känsla för tidens gång. De uppfattar troligen tidens gång i förhållande till andra stimuli, exempelvis solens placering på himlen, hunger, törst eller månens placering i skyn.

Ja, hundar följer sin medfödda dygnsrytm, precis som människor gör. De påverkas också av externa faktorer, till exempel hur mycket ljus och mörker de utsätts för under ett dygn.

Forskning från University of Illinois visar att däggdjur har en biologisk klocka i hypotalamus, en del av hjärnan som kontrollerar grundläggande biologiska funktioner, som andningsfrekvens, hjärtfrekvens och reproduktion. Djurägare ändrar ofta djurens exponering för ljus, eller tidpunkten för andra faktorer som utfodring och lektid, för att hjälpa sina djur att anpassa sig till människans värld.

Det handlar alltså inte om att din håriga vän vet att klockan är tio över tio, utan snarare om att vissa inrotade signaler i deras omgivning talar om för dem vad som borde hända, samt vilka mönster som korrelerar med vissa händelser och konsekvenser. Som en middag, till exempel!

Hur vet hundar när det är dags att vakna, gå på promenad eller äta?

Våra hundar sätter inte nödvändigtvis likhetstecken mellan dagsljus och morgon, eller mellan mörker och kväll. Hundens tidsuppfattning förstärks snarare av våra rutiner och beteenden.

Dagsljus kan för oss betyda morgon, men det betyder också många andra saker, så som kaffe, frukost, dusch och att göra sig redo för skolan eller jobbet. Det är inte annorlunda för hundar. Dagsljus innebär att dagen börjar: Äta frukost, gå ut och uträtta sina behov, ta en promenad, få matrester, gå till jobbet och så vidare.

Liknande invanda förväntningar gäller på kvällen: Ägaren kommer hem från jobbet, middag serveras vid en viss tid och en lång promenad sker före sängdags. När vi slår på huslarmet för natten är dagen, som alla varelser i hushållet uppfattar den, slut.

Alla hundar trivs med positiv förstärkningsträning, eftersom de lär sig att det finns en direkt orsak och verkan – ofta en bra sådan! – som är förknippad med varje handling. Det är också så de lär sig trick. Eftersom hundar lever tillsammans med oss och, desto viktigare, är beroende av oss för allt, påverkar våra beteenden och rutiner deras tidsuppfattning.

Så om dina vanor hjälper dem att säkerställa deras behov, kommer de naturligtvis att känna igen och reagera på alla tillfällen av orsak och verkan under dagen.

Till exempel är middagen ett positivt förstärkande tillfälle. Maten smakar gott och hungern försvinner. Alla de signaler som leder fram till middagen – inte bara att göra skålen klar, utan även de saker som föregår detta, som att komma hem från jobbet – kopplas ihop med att få mat. Hundar använder dessa händelser för att förutsäga middagen. Det som för djurägarna ser ut som en tidskänsla är att deras hund kopplar ihop många händelser med varandra.

Hundar är smarta

Och de är gjorda för att komma oss nära. I en studie från Arizona Canine Cognition Center undersöktes det när valpar börjar visar sociala färdigheter och intresse för människors ansikten. Resultaten tyder på att valpar redan vid åtta veckors ålder har förmågan att följa mänskliga signaler – en förmåga som börjar redan innan valparna har blivit väldigt vana vid människor.

Biologiska behov hjälper också hundar med tidsuppfattning

Är din hund hungrig? Självklart. Är den redo att uträtta sina naturbehov? Absolut. Dylika biologiska funktioner styrs dock inte så mycket av klockan som av personliga behov. Rutin influerar också ibland detta beteende.

Om du och din veterinär till exempel bestämmer att den bästa tiden att mata din valp är på morgonen och tidigt på kvällen, med en viss mängd mat varje gång, anpassar sig hundens kropp till det schemat. Visst tar den emot en godbit när som helst, men om de normala frukost- och middagsportionerna är försenade kommer den att känna sig hungrig och låta dig veta det! Kanske följer den dig mer än vanligt eller krafsar med tassen på dig. Det är inte så att den bara vill säga hej! ”Klockan är 17:00 och det är dags för middag, men det finns ingen mat! Jag vet detta eftersom jag känner mig hungrig. Och, eh, ja, det brukar finnas mat just nu. Mata mig!”

Våra sällskapsdjur behöver någon form av daglig rutin, oftast förstärkt av de positiva val som vi ger dem. På så sätt är tiden relativ, men de kommer alltid att följa efter oss. Hundar tillbringar sina liv med att iaktta oss och världen omkring dem. Sedan kopplar de samman dessa saker för att uppnå stabilitet och god livskvalitet.

error: Innehållet är skyddat
Sök