Vad är en markör i djurträning? Och varför det är bra att använda en sådan

När en markör används med positiv förstärkning är den ett effektivt verktyg som du kan använda för att lära din hund eller katt allt den behöver kunna.

Våra djur är fantastiska på att skapa associationer, även när vi inte menade att skapa dem och vi oavsiktligt lär dem signaler. Om min hund till exempel ser att jag tar fram hans snusnäsduk och en godispåse går han direkt till dörren och väntar, eftersom han vet att vi ska arbeta (terapihundbesök). Om min katt ser att jag öppnar ett visst skåp i köket börjar han jama högt, för han vet att det är där jag förvarar hans älskade våtfoder. Om du lever tillsammans med ett djur märker du snabbt hur fort de kan lägga ihop två och två och hitta en mening med aktiviteter som för någon annan än ditt husdjur skulle verka triviala.

Lagen om inlärning och god djurvetenskap säger oss att våra djur (och vi) är mer benägna att upprepa beteenden som har förstärkts. Det vill säga att din hund eller katt kommer att fortsätta att göra saker som har lett till goda resultat för dem. Ge hunden en godisbit när den sitter och om den verkligen gillade godiset kommer den sannolikt att sitta igen. Ge katten sitt favoritgodis med tonfisk varje gång den klöser på klösträdet, så kommer den garanterat att fortsätta att klösa där.

Det verkar enkelt – förutom när du vill lära ditt husdjur något mer komplicerat. Det är här som en markör (eller händelsemarkering) blir din bästa vän. En markör är ett ord, ett ljud, ett oljud (som en klicker) eller en handgest som används för att tala om för din hund eller katt exakt det ögonblick då de har gjort något som ger dem en förstärkare (t.ex. godis).

När du har markerat ett beteende upprepade gånger under inlärningsprocessen kan du lägga till en signal. Detta förenklar inlärningsprocessen och gör dig till en mer vältajmad lärare och kommunikatör.

Markörer går hand i hand med positiv förstärkning och gör inlärningsprocessen effektivare och roligare för både dig och din lurviga djurkamrat.

Vad är en markör?

Vi tror ofta att de djur vi lever med bara reagerar på eller känner till de ord vi säger till dem, men faktum är att våra husdjur inte är utrustade för att förstå vårt mänskliga språk. När vi vill lära våra husdjur något nytt eller uppmuntra dem att upprepa något de gör naturligt kan vi använda en markör.

Markeringen, eller markören, talar om för ditt husdjur vilket ögonblick eller beteende som gav det en förstärkare. Det är som om du säger ”precis!”. Se dock till att du inte förväxlar en markör med en signal. De fungerar tillsammans men är inte samma sak. En signal är något som talar om för ditt djur att det kommer att förstärkas när det utför det beteende du ber om. Till exempel kan ordet ”sitt” vara en signal för att din hund ska sitta. Du säger ”sitt” och din hund sitter. Din hund utförde beteendet när du sa ordet. Markören tillsätts i det ögonblick då beteendet inträffar, inte innan. Om du lär din hund att sitta, säger du ”sitt”, din hund sätter sig, och så fort den rör golvet markerar du och ger din förstärkare (godiset).

Markören är aldrig en fjärrkontroll! Markören i sig lär inte ut eller ändrar beteende, så tro inte att det kommer att hända grejer bara för att du plockar fram en klicker. Precis som hundar inte förstår ordet ”sitt” förrän du lär dem vad det betyder, förstår de inte markören förrän du lär dem vad den betyder. Detta görs genom gammal hederlig klassisk betingning.

Vad är klassisk betingning?

Om du har läst en psykologikurs minns du kanske att du har hört talas om Ivan Pavlov och klassisk betingning. Om inte, så oroa dig inte! Jag behöver inte gå in på detaljer om klassisk betingning för att du ska kunna använda en markör.

Klassisk betingning (eller Pavloviansk betingning eller klassisk konditionering) är helt enkelt när två saker upprepade gånger paras ihop för att skapa ett nytt svar (beteende) och en ny association. Den som lär sig, i det här fallet ditt husdjur, lär sig att associera den ena saken med den andra. En av dessa saker har redan en mening och ett naturligt värde (som mat) och den andra är helt neutral.

I Pavlovs experiment upptäckte man (av misstag!) att hundar saliverade som svar på en klockton (och andra föremål eller händelser). Även om klocktonen inte hade någon större betydelse för hundarna tidigare, fick den en ny betydelse när den upprepade gånger parades ihop med presentationen av mat (något som hade betydelse för hundarna).

Efter att ha parats ihop flera gånger, skapade ljudet av klockan och maten som gavs en ny association. Klocktonen betydde mat för hundarna och när forskarassistenten ringde i klockan började hundarna salivera i förväntan på att få mat.

För att kunna använda markören för att lära din hund eller katt nya beteenden måste du skapa en association mellan markören och något som naturligt ger upphov till en reaktion hos din hund eller katt (mat!). Om de två sakerna paras ihop på ett bra sätt kan du snabbt bygga en stark association. Markören blir en betingad förstärkare.

Använda en markör och positiv förstärkning

Användningen av en markör passar perfekt ihop med positiv förstärkning. Positiv förstärkning är att lägga till en stimulus (t.ex. en godisbit) efter ett beteende för att öka frekvensen på beteendets uppträdande i framtiden. Vi använder förstärkare under positiv förstärkningsträning. En förstärkare är något som den som lär sig (som din hund eller katt) verkligen vill ha och som han eller hon sannolikt kommer att ändra sitt beteende på något sätt för att få.

Genom att kombinera en kraftfull förstärkare med en markör kan vi lära våra husdjur att varje gång de hör eller ser markören (beroende på vad du använder) får de den uppskattade förstärkaren. En bra markör måste vara snabb och lätt att upprepa. Det ska vara något som låter eller ser annorlunda ut än andra saker i omgivningen.

En klicker (som används vid klickerträning) är en supereffektiv markör eftersom ljudet är distinkt från andra ljud, den ändrar aldrig ton eller utseende och den är lätt att använda. Om du inte har en klicker kan du använda ett konsekvent ord, till exempel ”ja”. En handsignal kan också fungera, men den är svårare att använda effektivt, så jag brukar undvika det. Oavsett vad du använder, se till att du bara använder en enda sak och att du använder den konsekvent.

Se till att du omedelbart följer upp med en förstärkare – t.ex. en godisbit – varje gång du använder markören. Markören ersätter inte förstärkare och bör inte användas utan dem.

Tre enkla steg för att lära din hund en markör

  • Hitta en lugn plats utan distraktioner. Be inte din hund att göra något; den kan stå, sitta eller ligga ner framför dig.
  • Välj din markör. Klickandet från en klicker är ett bra alternativ, eller så kan du använda ordet ”ja”. Men välj en markör och håll dig till den.
  • Klicka på din klicker (bara en gång!), eller säg ja (bara en gång!), och ge omedelbart hunden en godisbit.

Upprepa detta flera gånger. En markör, en godisbit.

Tips: Se till att du inte klickar eller säger ”ja” exakt samtidigt som du ger en godisbit. Din markering ska komma strax före godiset, inte samtidigt. Klicka och ge godis, eller säg ja och ge godis. Tajmingen är viktig, så se till att det inte går för lång tid efter markören innan du ger godis. Det ska gå snabbt, men aldrig exakt samtidigt.

När du har skapat en effektiv markör kan du använda den i din träningsplan. Be din hund att sitta, markera det ögonblick då hunden utförde beteendet och ge den en godisbit, eller markera när alla fyra tassarna är på marken (i stället för att hoppa på dig), och ge sedan en smaskig godisbit. Försök att lära dem nya tricks som att rulla runt eller skaka tass och använd din markör.

Möjligheterna är oändliga när du tillämpar begreppen vetenskap och lärande och se alltid till att både du och ditt husdjur har roligt.

error: Innehållet är skyddat
Sök